DOTACJE

Troska o środowiska naturalne to główny temat debat politycznych i społecznych. Coraz bardziej popularnym terminem w polityce światowej staje się “green deal”, czyli  „zielony ład”, który ma wytyczyć zmiany globalne, korzystania z zasobów naturalnych. Ten ambitny plan ma za zadanie przygotować i przeprowadzić świat przez zieloną transformację. Zakłada ograniczenie emisji, inwestycje w nowatorskie badania i ochronę środowiska. 

Obserwując obecną degradację środowiska i jej wpływ na nasze zdrowie, jest to temat pilny i ważny. Dlatego na walkę o czyste powietrze przeznacza się już dziś wiele środków finansowych. Specjalne fundusze (również polskie) umożliwiają uzyskanie dotacji na zamianę ogrzewania domów wolno stojących, czy montaż paneli słonecznych. Środki można pozyskać na zasadzie:

  • – dofinansowania
  • – pożyczki

Ich rozdzielanie nadzoruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

MÓJ PRĄD

CZYSTE POWIETRZE

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT do 5 lat

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dotacja wyklucza nowe budynki.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • – Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
  • – Docieplenie przegród budowlanych.
  • – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
  • – Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

.